آخرین اخبار مدرسه

پیمان کلاس اولی ها
کلاس اولی ها پیمان خود را بر روی قاب نوشته هایی بر دیوار دبستان ثبت کردند .  
ادامه مطلب...
محاسبات ذهنی "طرح درس ریاضی دوم"
روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه طرح درس محاسبات ذهنی با بازی دومینوی اعداد اجرا شد . 
ادامه مطلب...
گرامی داشت مقام معلم
آموزش درس کسر "ریاضی پایه دوم"
دانش آموزان پایه دوم درس کسر ریاضی را با پخت و تقسیم پیتزا در مدرسه فرا گرفتند .
ادامه مطلب...
اردو "من و بابام" به روایت تصویر
دانش آموزان پایه اول روزی شاد را به همراه پدران خود در اردو"من و بابام" درخاطراتشان رقم زدند. این اردو روز پنجشنبه 12 اردیبهشت با محوریت ساخت تاب ...
ادامه مطلب...