ای منجی، ای یگانه منجی؛ از امروز سکان هدایت بشر به دست توست مهدی جان؛ برای ما دعا کن تا وجود نازنینت را درک کنیم و در زمره ی یارانت باشیم، مهدی جان چشم به راه آدینه ای هستیم که بیایی، ای رحمت بیکران خداوند؛ بر ما ببار که سالهاست کویر سینه هامان، تشنه باریدن زلال توست...